Skapa Ansökan

Generell information

Eftersom du nu kommer att fylla i ett kontrakt är det viktigt att informationen är korrekt och att du har förstått den. Se därför till att du har läst och förstått informationen som finns tillgänglig på övriga sidor innan du fyller i kontraktet. Se till att ha godkännandet från Transportstyrelsen framför dig. Du behöver delar av denna för att fylla i ansökan. Efter ifyllt kontrakt kan du tidigast installera på din verkstad efter 3 dagar. När du gör installationen MÅSTE du:
 • Vara personligen på verkstaden
 • Ta med giltig ID handling
 • Ta med beslutet från Transportstyrelsen

Uppgifter

Personuppgifter
Anges i formatet ååmmdd-xxxx
Adressuppgifter
SMS-avisering
Kund- och fordonsinformation
Välj "Ny kund" om detta är din första ansökan. Välj "Befintlig kund" om du vill ha ytterligare 1 fordon.
Välj alltid om detta är din första ansökan
Välj denna om du vill ha 2 fordon med alkolås, eller har ett alkolås men vill installera i ytterligare 1 fordon.
Villkorsuppgifter
Beslutsdatum
Anges i formatet 1234/1234(5)(6).
Jag medger att mina personuppgifter sparas samt att Drägerwerk AG eller Dräger Safety AG & Co. KGaA sänder mig relevant företags- eller produktinformation vid behov till min adress eller e-postadress. Jag medger också att de personuppgifter jag har angett i formuläret sparas och används för hantering av villkorat körkort. Personuppgifterna kommer att behandlas med särskild hänsyn till uppgift om lagöverträdelse enligt 21 § första stycket personuppgiftslagen. Jag kan när som helst ta tillbaka mitt medgivande och personuppgifterna tas då bort. Jag är medveten om att begäran av borttagning av uppgifter under villkorstiden medför uteslutning från Transportstyrelsen. Inga uppgifter kommer att lämnas till 3:e part eller användas i reklamsyfte.

Villkor och information om alkolåset

 • Är alkolåset äldre än 3 år måste det ha genomgått auktorisationsservice. Annars utesluts du tills det är åtgärdat.
 • Begär alkolåset service måste det göras inom begärd tid. Annars låses det helt.
 • Jag får inte äta eller dricka inom 10 minuter före ett prov. Gäller även under färd.
 • Jag är personligt ansvarig för låset och alla utandningsprov som sker.
 • Jag förstår att spolarvätska, rengöringsmedel och andra alkoholhaltiga medel kan ge positiva utslag och hanterar dessa enligt givna instruktioner.
 • Manipulation eller tecken på sådan kan innebära omedelbar uteslutning.
 • Ej erlagd betalning mot verkstad eller Dräger innebär uteslutning.
 • Jag förstår och medger att data från alkolåset överförs till Transportstyrelsen i samband med service.

Val av verkstad

Vertikala flikar