Fördelar med Drägers alkolås

Begär utandningsprov före start

Innan motorn startas begär Dräger Interlock 7000 ett utandningsprov. Om alkoholhalten ligger över den högsta tillåtna gränsen hindrar startspärrsystemet motorn från att starta. I annat fall aktiveras startmotorn, så att föraren kan starta fordonet.

Enheten uppmanar föraren att göra om testet regelbundet på vägen. Motorfunktionen störs inte när motorn väl har startat, men händelsen registreras. Vissa länder kräver att signalhornet låter och/eller strålkastarna blinkar om ett omgjort test misslyckas.

Hög mätsäkerhet

Dräger Interlock 7000 avgör alkoholkoncentrationen i utandningsluften via ett elektrokemiskt sensorsystem så som det används i polisens motsvarande mätinstrument. Enheten reagerar endast på alkohol.

Utvecklad för fordonsmiljö

Ett fordon är en mycket tuff miljö för elektronik. Dräger Interlock 7000 är från början utvecklat för fordonsbruk, vilket ger trygg och pålitlig funktion. Vi uppfyller samma krav som fordonstillverkarna har för orginalutrustning.

Detta innebär bland annat annat full funktionalitet ner till -40°C och upp till +85°C. Alkolåset är dessutom designat för att tåla vibrationer, spänningar och andra yttre faktorer som förekommer i fordon.

Dräger alkolås är typgodkänt e-märkning (lagkrav för fordon) 95/54/EC för elektrisk störning och tålighet.

Säker mot manipulation

Enheten detekterar omedelbart eventuella försök att använda extrautrustning såsom luftpumpar eller filter för att kringgå Dräger Interlock 7000. Om detta sker hindrar enheten motorn från att starta. Händelsen rapporteras till Transportstyrelsen och kan resultera i att det villkorade körkortet återtas!

Alla händelser registreras i ett dataminne

Alkolåset sparar informationen i kontrollboxen som sitter dold i fordonet. Loggen har plats för 500 000 händelser och kan läsas ut vid behov eller vid service.

I loggen finns, utöver resultatet på utandningsproven, även information om eventuell manipulation, rörelser på fordonet och annan information som behövs. Totalt kan över 100 olika händelser loggas. Dessa data överförs vid service till Dräger. Avvikande uppgifter i loggarna överförs sedan till Transportstyrelsens körkortsregister för vidare hantering.

För ytterligare information, gå till www.drager.se.